Rozúčtování tepla směrnice

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla směrnice
legislativa

Text otázky

Je uvedené tvrzení správné. Hranici mezi účelným vytápěním a neúčelným plýtváním stanoví vyhláška č. 269/2015 Sb. jednoznačně. Touto hranicí je právě limit 200% průměru domu, uvedený ve vyhlášce. Pokud některé SVJ neodděluje náklady na vyplýtvané teplo od nákladů na vytápění, pak SVJ porušuje celostátně platný právní předpis. Pokud některé SVJ směšuje náklad na plýtvání teplem s nákladem na službu vytápění, pak toto SVJ porušuje celostátně platný právní předpis a okrádá vlastníky jednotek, kteří čerpají službu vytápění řádně. Děkuji za odpověď. Buček

Odpověď na otázku

Zákon č. 67/2013 upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby. Vyhláška č.269/2015 některé tyto otázky a postupy upřesňuje.

V těchto právních normách se nevyskytují pojmy „účelné vytápění“ ani „neúčelné plýtvání“. Limit nákladů na vytápění +100% k průměrnému nákladu na 1m2 ZPP nemá s těmito pojmy nic společného a určitě není hranicí účelného vytápění.

Vaše tvrzení o porušování předpisů nemá žádný reálný podklad a tedy není správné.

-stad+japo-

Menu