Rozúčtování tepla – společný plynový kotel

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla – společný plynový kotel
legislativa

Text otázky

Dobrý den, mám pronajaté nebytové prostory v rodinném domě (přízemí), kde máme společný plynový kotel na vytápění a ohřev vody. Na vlastní náklady jsem si nechala instalovat podružné vodoměry, takže se mi teď jedná hlavně o vytápění. Jelikož jsem nájemní smlouvu převzala za starých podmínek (doteď jsem platila zálohy bez doložení podkladů a ročních vyúčtování od dodavatelů majitelem), dohodli jsme se s majitelem na uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude uvedeno, že mi bude dokládat oficiální podklady od dodavatele plynu a budeme se poměrově podílet (dle % podlahové plochy) na případných přeplatcích/nedoplatcích za plyn. Majitel na poslední chvíli před podpisem dodatku přidal do dodatku bod: „V případě neobsazení plné výměry domu bude dle poměru obsazení procentuální podíl pronajímatele krácen a poměrně k tomu navýšen procentuální podíl poměru nájemce.“ Tímto po mně chce, abych platila celé zálohy já, když nikdo nebude obývat jeho část domu, že se zapíše stav plynoměru a mně se to poté vyúčtuje. Vyvstává i otázka, jak mně bude dokazovat, že v domě v tu chvíli nebydlel. Je toto v souladu s platnou legislativou? A je v souladu i to, že po mně chce zálohy a nepředkládá mi vyúčtování, i když to ve smlouvě není uvedeno? Vyhláška 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům v § 5, odst. 7 stanoví:„ (7) Nemá-li zúčtovací jednotka, byt či nebytový prostor svého příjemce služeb, rozumí se příjemcem služeb vlastník zúčtovací jednotky.“ Mohu výše uvedené použít, abych nemusela přistoupit k jeho podmínkám? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Otázkou je, do jaké míry spadá dům, kde bydlíte, pod jurisdikci zákona 67/2013 a vyhlášky 269/2015. Pokud lze Váš dům považovat za „dům s byty“, pak ustanovení:

(7) Nemá-li zúčtovací jednotka, byt či nebytový prostor svého příjemce služeb, rozumí se příjemcem služeb vlastník zúčtovací jednotky.

… použít jistě můžete. Pokud jsou v domě čtyři a více bytů, pak o „dům s byty“ půjde jednoznačně. Pokud bude bytů méně ja čtyři, pak je výklad vyhlášky/zákona ne zcela jednoznačný.

-peho-