Rozúčtování tepla u nebyt.prostor

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla u nebyt.prostor
ostatni

Text otázky

Dobrý den,naše firma vlastní dům pouze s nebyt.prostorami. Ty jsou zčásti využívány naší firmou jako kanceláře provozovny a zbytek prostor je v pronájmu. Teplo dle náj.smluv se vždy rozpočítávalo podle podlah.plochy. V dubnu letošního roku jsme do domu nainstalovali měřidla tepla. Nyní nám došla vyúčtovací faktura z RWE za odběr plynu. Můžeme i nadále bez ohledu na měřidla teplo rozúčtovat podle podlah.plochy nebo musíme rozúčtování provést podle vyhl. 372/2001?

Odpověď na otázku

Z vašeho dotazu není zřejmé, jaká měřidla jste letos v dubnu nainstalovali. Každopádně však byste měli mít stanovena interní pravidla pro rozdělování nákladů na vytápění a to bez ohledu na to, zda je nějaký způsob měření instalován.Pokud se jedná o měřiče tepla, potom byste měli postupovat podle ustanovení zákona č. 103/2015 Sb., bod č. 24, doplnění §7 o písmeno f, a dále pak podle zákona č.104/2015 Sb., §6, odst.1.Pokud se jedná o tzv. zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění ve smyslu vyhlášky MPO č. 237/2014 Sb., potom lze pouze doporučit tato zařízení využít a nastavit interní pravidla v duchu vyhlášky MMR č.372/2001 Sb., resp. do budoucna podle vyhlášky MMR č.269/2015 Sb.

Menu