Rozúčtování tepla v rodinném domě zčásti pronajatého k podnikání

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla v rodinném domě zčásti pronajatého k podnikání
legislativa

Text otázky

Dobrý den, dovoluji se zeptat, zda v případě, kdy je provozována v části rodinného domu restaurace a nebyly instalovány měřidla pro odečet, je nutné postupovat dle vyhl. č. 269/2015 Sb. a rozpočíst náklady na teplo s využitím předepsané metody pomocí odhadných koeficientů anebo je v souladu s legislativou stanovit rozúčtování např. polohových koeficientů podle tepelných ztrát stanovených odborníkem? Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ukládá vlastníkům v § 7 odst. 4 písm. a) přímou povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení v případě bytových domů s dodávkou tepla každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii. Obecně závazná pravidla pro vlastníky stavebních objektů určených k bydlení, kteří poskytují nájemcům prostory k podnikání, jsou však upraveny v ustanoveních § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Z toho dovozuji, že nelze metodu na rozúčtování tepla mezi pronajímatelem a nájemcem sjednat. Mýlím se anebo lze v předestřeném případě stanovit rozpočet nákladů na teplo podle tepelných ztrát? Děkuji za zpětnou reakci.

Odpověď na otázku

Povinnost instalovat měřicí nebo registrační zařízení na spotřebu tepla při vytápění (dle zákona 406/2000Sb.) a následného rozúčtování podle registrované spotřeby se netýká rodinných domků. Podle zákona se týká staveb se způsobem využití „bytový dům a víceúčelová stavba“. Způsob využití stavby zjistíte na Katastru nemovitostí (viz. vyhláška č. 357/2013 příloha k vyhlášce, článek č.4)

Zákon 67/2013 Sb. se vztahuje na domy s byty. Pro nebytové prostory platí jen tehdy, jsou-li umístěny v domech s byty.

Ve Vámi popsaném případě uvedené právní normy, včetně vyhlášky 269/2015 Sb. nejsou pro Vás závazné.

Můžete se dohodnout na jakémkoli způsobu rozúčtování nákladů na vytápění.

-japo+stad-