Rozúčtování tepla v rodinném domě

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla v rodinném domě
legislativa

Text otázky

Dobrý den, chtěl bych požádat o radu ohledně rozúčtování energií v rodinném domě. Jedná se o RD se 4 jednotkami (3 byty, 1 nebytový prostor užívaný k bydlení). Každá jednotka je osazena podružnými měřáky (vodoměry, kalorimetry, elektroměry), vytápění je prováděno centrálně prostřednictvím tepelného čerpadla, není založeno SVJ, prostřednictvím "Prohlášení vlastníka" je jmenován správce, "Prohlášení vlastníka" nedefinuje konkrétní způsob rozúčtování energií, podílení se ostatních nákladech definováno je. Chtěl bych se zeptat: 1/ zda v případě, že se jedná o rodinný dům podléhá rozúčtování energií závazně nějaké konkrétní legislativě, ze které vyplývají pravidla pro rozúčtování, případně jaké 2/ zda je možné, aby podružné měřáky v jednotlivých jednotkách byly ve vlastnictví vlastníků jednotlivých jednotek 3/ zda je možné, aby byl způsob rozúčtování proveden následujícím způsobem: od celkové spotřeby elektřiny odečíst spotřebovanou elektřinu z podružných elektroměrů, zbývající část rozdělit v poměru 6:4 (vytápění:TUV) a následně, energii na vytápění rozdělit na základní a spotřební složku v poměru 4:6, energii na TUV v poměru 3:7, základní složka dle podlahových ploch, spotřební dle stavů měřidel. . 4/ zda je při rozúčtování nutné brát zřetel na umístění jednotlivých jednotek (podlaží) v domě 5/ zda je nutné, aby způsob rozúčtování energií byl specifikován v prohlášení vlastníka Omlouvám se za možná rozsáhlejší dotaz a předem děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Vzhledem k tomu, že Váš RD je zjevně „domem s byty“, řeší způsob rozúčtování nákladů na spotřebu studené vody, teplé vody a tepla k vytápění zákon 67/2013 Sb. a prováděcí vyhláška 269/2015 Sb.

Prohlášení vlastníka nemá na způsob rozúčtování žádný vliv.

-peho-