rozúčtování tepla v sušárně

  1. ARTAV
  2. rozúčtování tepla v sušárně
ostatni

Text otázky

V domě máme sušárnu,kterou využívají pouze 3-4 z 8 vlastníků domu.Suší způsobem,že zapnou radiátory naplno,otevřou okna, aby se větralo.Spotřeba sušárny za sušení z většiny prádla z 1 pračky, tak za rok dosahuje výše jako by se vytápěla 1 bytová jednotka.Jak tomuto zamezit? Takže v konečné verzi všichni ostatní,kteří nesuší v sušárně doplácí na to,že tito plýtvají. Dům je celkem vytápěn potrubím,které vede domem (proti plísním apod.)Lze náklady na topení v sušárně rozpočítat mezi ty,kteří sušárnu používají, pokud si to SVJ schválí?Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Pokud je v domě místnost, která je přístupná jen uživatelům některých bytů (klíče od této místnosti nemají uživatelé všech bytů), může se SVJ rozhodnout, že tato místnost bude pro účely rozúčtování tepla na vytápění považována za samostatnou jednotku. Náklady na vytápění pak mohou být vyúčtovány jen osobám (vlastníkům či nájemcům bytů), kteří ji mohou využívat. Podmínkou je, že otopná tělesa v této místnosti jsou vybyvena indikátory nákladů na vytápění, případně samostatným měřičem tepla pro tuto jednotku. (Musí to být shodné se způsobem registrace spotřeby tepla v bytových jednotkách.) Způsob rezdělení nákladů je nutno stanovit před zahájením sledovaného účetního období.

Menu