Rozúčtování tepla – ZS a SS

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování tepla – ZS a SS
ostatni

Text otázky

Naše SVJ (7 bytů různé velikosti) má vlastní plynovou kotelnu, která je umístěna přibližně v centru dvoupodlažního nepodsklepeného objektu. Rozvod tepla je proveden do jednotlivých bytů hvězdicově, v každém podlaží z teploměrného rozvaděče, osazeného elektronickými měřiči tepla. Má toto uspořádání topné soustavy zásadní vliv na stanovení základní složky při rozúčtování nákladů na teplo, nebo to závisí na libovůli SVJ? Jsem vlastníkem největšího bytu, ale při hlasování o způsobu rozúčtování nejsem schopen zvrátit rozhodnutí shromáždění, tedy většiny vlastníků malometrážních bytů. Logicky oni hlasují pro největší základní složku, což jim přináší prospěch v můj neprospěch.

Odpověď na otázku

Návrh odpovědi:Určení základní složky nákladů určuje vyhláška 372/2001 Sb. v §4 odst. 1 a 2.(1) Náklady na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období rozdělí vlastník na složku základní a spotřební. Základní složka činí 40 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku.(2) Základní složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Zákon 67/2013 §6 odst. 1 a 2 umožňuje rozúčtování odlišné od vyhlášky 372/2001 Sb. (1) Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním všech vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.(2) Nedojde-li k ujednání, rozúčtují se náklady uvedené v odstavci 1 podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele 2). 2 ) Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

Menu