Rozúčtování teplé vody

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování teplé vody
legislativa

Text otázky

Dobrý den. Shromáždění SVJ rozhodlo, že základní složka rozúčtování teplé vody bude rozdělena mezi jednotky v domě stejným dílem, ne podle podlahové plochy. Je vůbec takový postup možný? Domnívám se, že dle platné legislativy takto nelze postupovat. Pokud ano, je k tomu nutný souhlas 100%? Děkuji. F. Chvatík

Odpověď na otázku

Postup, kdy se rozdělí základní složka tepla k ohřevu teplé vody rovným dílem mezi jednotlivé příjemce služeb, je v rozporu s platnou legislativou (§ 6, odst. (4) zákona 67 ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty). Takový postup nelze legalizovat ani 100% souhlasem vlastníků!

-ph-

Menu