rozúčtování teplé vody

  1. ARTAV
  2. rozúčtování teplé vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den,moc bych prosila o odpověď na moji otázku. Letos poprve jsme v bytovém družstvu provedli rozúčtování teplé vody podle vyhlášky 372/2001 podle §5. Aspoň jsme si to mysleli. Náklady na ohřev vody jsme rozdělili na složku základní a spotřební (30%,70%).Nájemník nám rozporuje rozpočítání složky 30%. My jsme vzali vždy poměr plochy konktrétního bytu k celkové ploše bytů v domě a vynásobili 1% z těch 30 %. Máme 3 typy velikosti bytů(1+1,2+1,3+1) - v rozúčtování složky 30%, tak všechny 1+1 měly stejnou hodnotu , 2+1 také stejnou a 3+1 taky. K této složce jsme připočetli 70% spotřební složky a náklady na ohřev - obě části již podle skutečně naměřené spotřeby. Nevíme jak se mělo postupovat správně, proto se snažíme najít správnou odpověď. MOc děkuji . Hana čížková, ing.

Odpověď na otázku

Při rozúčtováníé nákladů na teplou vodu je třeba rozúčtovat samostatně náklady fakturované dodavatelem vody, tj. vodné a stočné a jinak rozúčtovat náklady nateplo potřebné k ohřevu vody.Vodné a stočné rozdělíte celé v poměru náměrů zjištěných na bytových vodoměrech.Náklady na teplo je nutné rozdělit v poměro 30:70 na základní a spotřební část nákladů.Spotřební část, tj. 70% celé částky za dům rozdělíte podle bytových vodoměrů, tedy stejně jako vodné a stočné.Základní část (30% celkových nákladů) rozdělíte v poměru podlahových ploch, tj, celkovou částku základních nákladů podělíte součtem podlahových ploch všech bytů, tím dostanete částku na 1m2 plochy bytu a tu pak násobíte podlahovou plochou příslušného bytu.