rozúčtování ÚT

  1. ARTAV
  2. rozúčtování ÚT
legislativa

Text otázky

Pět samostaných shodných domů se svými SVJ, má shodný typ těles ÚT a RTN, je napájeno z jednoho patního měření dálkového tepla v jednom z domů. Domy jsou každý zateplen odlišné úrovně, mají každý svůj PENB , jeden z nich je výrazně zateplen lépe. Základní složka 40% se z celkové spotřeby tepla rozdělí na podlahovou plochu shodně ve všech domech (?) a spotřební složka 60% z celkové spotřeby by se měla rozdělit podle výkonově přepočítaného náměru RTN všech těles každého domu. Toto spotřebované teplo zůstává v samostatném domu, nemůže se přenést do ostatních domů. Každý dům má tedy jiný příkon tepla podle úrovně (tedy PENB) zateplení a odečtených náměrů RTN. Tato část příkonu by se v domě měla rozpočítat samostatně dle vyhlášky "80(70)/200%". Je to takto možné? Základní složka 40% na podlahovou plochu, na které se podílí všichni stejně, v podstatě kryje ztráty v potrubí mezi domy. Není to příliš mnoho? Nelze dohodnout poměr 30/70? Děkuji.

Odpověď na otázku

Pokud se jedná o pět samostatných SVJ zásobovaných přes jedno fakturační měřidlo, pak by těchto pět SVJ nemělo tvořit jednu jedinou zúčtovací jednotku, ale mělo by dojít k rozdělení na pět zúčtovacích jednotek ve smyslu vyhlášky č. 405/2015 Sb. o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie.