Rozúčtování v pěti vchodech

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování v pěti vchodech
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jsme družstvo, které vlastní dům o pěti vchodech a máme v domě pět předávacích stanic a tak tedy trochu fungujeme jako pět domů. A tady je takový malý kámen úrazu. Krajní vchody (domy) totiž mají větší spotřebu tepla a tudíž i víc platí za teplo. A nezabránily tomu ani žádné koeficienty, které se za ty roky počítaly. Ty se stejně pak rozúčtovávají na spotřebu toho daného vchodu a ne na celý dům (pět domů). Myslíte, že je nějaký způsob jak to udělat aby ty krajní domy nedoplácely na svou polohu nebo je to normální stav, který je obvyklý i v jiných panelácích? Děkuji.

Odpověď na otázku

Současná legislativa – vyhláška 269/2015 Sb. nadále umožňuje vlastníkovi budovy stanovit, co je zúčtovací jednotkou pro účely rozúčtování spotřeby tepla. Pokud rozúčtováváte každý vchod zvlášť podle spotřeby jeho předávací stanice, je jasné, že polohové koeficienty nepomohou a logicky budou rozdíly v nákladech na teplo mezi krajními a vnitřními vchody. Jediná možnost je stanovení zúčtovací jednotky tak, že zúčtovací jednotkou je celý dům a nákladem domu bude součet spotřeb jednotlivých vchodů. Takové rozhodnutí musí učinit členská schůze družstva a k přijetí rozhodnutí postačí nadpoloviční většina. Pak se tři vnitřní vchody budou „solidárně“ podílet na vyšší spotřebě krajních vchodů.