rozúčtování v SVJ

  1. ARTAV
  2. rozúčtování v SVJ
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chtěli bychom poradit ve třech věcech. Jsme malé SVJ (6 bytových jednotek) - máme vlastní kotel.1) jak se dle platného právního předpisu rozúčtovávání společně spotřebované SV,TV a teplo- do teď se to dělá dle započitatelné podlahové plochy dle vyhlášky 372 - náš předseda SVJ chce rozpočítávat dle průměrných spotřeb z minulých let. je to možné? tento způsob není spravedlivý neboť faktury byly v minulých letech špatně a některé byty byly prázdné 2) letos se nám měnily měřáky vody v byt. jednotkách a v jedné faktuře bylo naměřeno cca. o 120 m3 více - fy, která vypracovává rozúčtování tuto fiktivní položku přidala na vrub společné SV a TV a hnedle se z rozdílu v celkovém náměru v bytových jednotkách a fakturace stalo z 1% procent 30% ( v minulých letech 45% apod.) - odečty se dělají ve stejný den. CO všechno může být příčinnou tak velkého rozdílu? Protože se samozřejmě pak zvedne jednotková cena na M3? pozn. V domě máme mimo bytové jednotky jen jeden kohoutek dole v prádelně - z toho se jen uklízí barák.3) Jeden vlastník si udělal své speciální topení , je povinný předložit výboru SVJ typ a výkon tělesa pro vyúčtování ? tvrdí, že je stejné, ale není je mnohem výkonnější a má ho zavedené i v podlaze.4)kdo může provést kontrolu trubky vedoucí byty (hydrantová trubka) aby to bylo v souladu s platnými právními předpisy ( pokud je podezření, že dochází k černému odběru) ?děkujeme

Odpověď na otázku

K bodu 1: Od 1.1.2014 do pravidel rozúčtování tepla a TUV zasahuje ještě kromě vyhlášky 372/2001 Sb. také zákon 67/2013 Sb. Podle tohoto zákona je skutečně možné zvolit si pravidla pro rozúčtování tepla a TUV odlišně od uvedené vyhlášky. Pravidla se ale musí schválit před začátkem zúčtovacího období, ve kterém mají být uplatněna a se změnou pravidel musí souhlasit všichni vlastníci v SVJ. K bodu 2: Dotaz je poněkud nepřehledný. Pokud je v domě nějaký výtok na studenou vodu ve společných prostorách, měl by mít rozhodně také svůj vodoměr. Pak lze použít pravidlo, že součet náměrů vnitřních vodoměrů se nesmí lišit od fakturačního vodoměru o více než 20%. Pokud je tato hranice překročena, je potřeba hledat příčinu – je možné i reklamovat měření na fakturačním vodoměru. Dokud bude nějaký výtok neměřený a bez vnitřních pravidel, lze se těžko pídit po skutečné příčině rozdílu a rozdíl reklamovat není možné. Velikostí uváděného rozdílu by se měl výbor SVJ vážně zabývat a zjistit jeho příčinu.K bodu 3: Pokud si některý vlastník vytápí svůj byt jinými otopnými tělesy než ostatní byty, měl by doložit nejen jejich výkon, ale celkové technické řešení úpravy svého topení. Jeho úprava může mít vliv na celou otopnou soustavu v domě, zejména pokud na otopných tělesech není termoregulace. Jde o zásah do společného technického zařízení budovy. K takové úpravě proto potřebuje souhlas společenství. K bodu 4: O tom, kdo může provést kontrolu technického zařízení v bytě člena SVJ, rozhodují stanovy SVJ. Běžně to bývá předseda SVJ nebo člen výboru SVJ. Osoba oprávněná ke kontrole si pak může případně přizvat na kontrolu další osobu, která je odborně způsobilá technické zařízení posoudit. Pokud takové ustanovení ve stanovách chybí, je to chyba a je potřeba stanovy doplnit.

Menu