Rozúčtování vodného.

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování vodného.
ostatni

Text otázky

Mám nebytovou jednotku osazenou podružným vodoměrem. Spotřeba je přibližně 10 m3/rok. Správcovská firma mi účtuje více než 40 m3/rok, jako by se jednalo o byt obývaný jednou osobou. Mohu se proti tomuto postupu bránit? Doporučený cenový výměr tento případ neřeší. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Naopak, cenový výměr č.01/2009, http://www.artav.cz/pdf/CenovyVymer_1_2009.pdf, popisovanou situaci ve svéčásti II, oddíl 2, odst. 14 a 15 řeší dostatečně.Zkontrolujte si dle Přílohy č. 12 k vyhlášce č.428/2001 Sb., http://www.artav.cz/legislativa/V%20428-2001.html, zda správcemúčtované m3 spotřeby odpovídají směrnému číslu roční potřeby vody Vaší provozovny.Pokud tomu tak není, podejte reklamaci.Současně se správcem uzavřete dohodu, že podružný vodoměr bude používat prorozúčtování nákladů. Nezapomeňte však, že ten musí splňovat podmínky protzv. stanovená měřidla dle metrologického zákona.