Rozúčtování vodného

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování vodného
ostatni

Text otázky

Dobrý den bydlím v domě o 4 bytových jednotkách. Každý z bytů byl odkoupen jeho vlastníkem a každý má v bytě namontován vodoměr studené vody a v patě domu je hlavní vodoměr. Správu domu provádí obecní úřad. Hlavní vodoměr pravidelně kontroluje a vyměňuje vodárenská firma. V bytech nám kontrolu vodoměrů a odečet provádí obecní úřad. Bytové vodoměry nám obecní úřad nechal vyměnit nyní po 7 letech. Vyúčtování za loňský rok bylo provedeno tak, že 3bytovým jednotkám byla vyúčtována spotřeba dle vodoměrů a čtvrté bytové jednotce byla naúčtována spotřeba ne podle bytového vodoměru, ale zbylá část do celkové spotřeby celého domu s tím, že prý vodoměr v této bytové jednotce neukazoval správně. Na dotaz zda bylo provedeno přeměření vodoměrů ve zkušebně bylo sděleno, že ne a tyto vodoměry byly vyhozeny. Má vlastník této bytové jednotky zaplatit takto napočítanou spotřebu i když byly vodoměry všechny prošlé a jemu bylo naúčtováno jinak než ostatním, nebo je správný jiný postup, případně jak se proti tomuto bránit?

Odpověď na otázku

Bytové vodoměry jsou ve vlastnictví majitele domu. Ten odpovídá za včasné přezkoušení vodoměrů i za rozúčtování nákladů spojených s užíváním bytů, tedy i za rozúčtování spotřebované vody.Pokud je váš dům ve společném vlastnictví vlastníků čtyř bytových jednotek, zajišťuje obecní úřad správu domu jako službu za kterou mu platíte a musí se ve své činnosti podřízovat rozhodnutím vlastníka domu, tedy společným rozhodnutím vás čtyř vlastníků.Pokud jste nenechali včas přezkoušet vodoměry (za to jako vlastníci odpovídáte sami), měli byste se rozhodnout, že provedete rozúčtování podle počtu osob, nebo podle velikosti bytů. To vše záleží jen na vás jako na vlastnících domu, nikoli na obecním úřadu. Jeho služby můžete kdykoli vypovědět a najít si nového sporávce.