Rozúčtování vodného

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování vodného
ostatni

Text otázky

Jak mám rozúčtovat vodné a stočné na jednotlivé firmy,když v domě je jenom jeden hlavní vodoměr? V domě jsou 4 firmy s různým počtem zaměstnanců.Kolik m3 se počítá na jednu osobu?Děkuji čížek

Odpověď na otázku

Pravidla pro rozúčtování nákladů na spotřebu vody by měla být součástí nájemní smlouvy nebo její přílohou. Pokud nejsou instalovány vodoměry, je podkladem pro vypracování těchto pravidel vyhláška 120/2011 Sb., příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. – Směrná čísla roční spotřeby vody.