Rozúčtování vodného a stočného při vadném vodoměru

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování vodného a stočného při vadném vodoměru
ostatni

Text otázky

Dobrý den, v bytovém domě(SVJ) byl při měřění roční spotřeby vody zjištěn vadný vodoměr v bytě spoluvlasníka. Naměřená hodnota byla značně vysoká. Kdo je zodpovědný za tento vodoměr a kdo tuto zvýšenou spotřebu má zaplatit? Výměna vodoměrů (repasování) bylo provedeno v roce 2017. Děkuji za odpověď. Nevrlová Pavla

Odpověď na otázku

Technicky je prakticky nemožné, aby vodoměr vykazoval spotřebu podstatně vyšší, než je skutečná spotřeba.

Za vodoměr „zodpovídá“ jeho vlastník. Pokud se domníváte, že vodoměr je vadný, máte ve smyslu § 11a zákona 505/1990 o metrologii právo požádat o přezkoušení měřidla. Zákon k tomu říká toto:

§ 11a

(1) Uživatel stanoveného měřidla je povinen na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením, požádat o přezkoušení stanoveného měřidla.

(2) Český metrologický institut a subjekty autorizované podle tohoto zákona k ověřování příslušného druhu stanovených měřidel přezkouší stanovené měřidlo a o přezkoušení vydají osvědčení, jehož přílohou je zkušební protokol. Náležitosti osvědčení o přezkoušení a náležitosti zkušebního protokolu stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3) Stanovené měřidlo se považuje za vyhovující, pokud má při přezkoušení metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy kromě požadovaných metrologických vlastností stanoveného měřidla stanoví i zkoušky při přezkoušení, pokud jsou odlišné od zkoušek při ověřování.

(4) Náklady přezkoušení stanoveného měřidla hradí

a) žadatel o přezkoušení v případě, že stanovené měřidlo je shledáno při přezkoušení vyhovujícím,

b) uživatel stanoveného měřidla v případě, že stanovené měřidlo je shledáno při přezkoušení nevyhovujícím.

-peho-