Rozúčtování vodného a stočného.

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování vodného a stočného.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o radu ohledně vyúčtování vodného a stočného v domě, kde jsou bytové i nebytové (kancelářské) prostory. Vodné a stočné je nám dodavatelskou společností fakturováno procentuelně děleným odběrem 50% mezi komerční a bytové využití. Počet bydlících osob známe, ale u komerčně užívaných prostor dochází k častým změnám. Ráda bych Vás požádala o radu, jakým způsobem bychom měli při tomto rozúčtování postupovat, aby bylo správné vůči všem. Rovněž zda se směrné číslo používá stejným způsobem u nebytových jednotek. Děkuji za odpověď. M. Vaníčková

Odpověď na otázku

Rozúčtování pitné studené vody na konečné spotřebitele je v čR upraveno cenovým výměrem MF č.01/2009, jehož znění naleznete na našich webových stránkách http://www.artav.cz/legislativa.html.Rozúčtování je majitel objektu povinen provádět dle … viz odpověď na dotaz“Vyúčtování odběru studené vody ze dne 02. 01. 2009″.Konečným spotřebitelem se rozumí jak uživatel bytu, tak i nebytového prostoru, tedy výpočet dle směrných čísel platí obdobně.Pro zajištění správného rozúčtování Vám doporučujeme předat tuto činnost nezávislé firmě, která se rozúčtováním zabývá profesionálně.Seznam možných adeptů naleznete na http://www.artav.cz/seznam-clenu.html.