rozúčtování vodného

  1. ARTAV
  2. rozúčtování vodného
ostatni

Text otázky

Prosím moc o odpověď na následující dotaz.Máme rozdíl na vodném mezi patovým vodoměrem a podružnými vodoměry cca 120m3 za rok . Z celkové sumy za faktury od VAKu vydělím počet spotřebovaných m3 na podružných vodoměrech ,dostanu cca cenu za 1m3 81,- Kč a rozúčtuji mezi jednotl. nájemníky. Některým se to nelíbí, tak se ptám na Váš názor.Chceme samozřejmě dostat od nájemníků to , co jsme zaplatili VAKu .Na VAKu nám řekli, že pokud teče voda pomalu, tak podružné vodoměry jsou tak citlivé , že nezaznamenávají. Díky moc za odpověďKokešová Martina

Odpověď na otázku

Současná česká legislativa dosud nemá žádná obecně platná pravidla pro rozúčtování pitné vody podle bytových vodoměrů. Pokud jsou v domě instalovány podružné vodoměry v bytech, je vhodné dohodnout předem s uživateli bytů postup při rozúčtování. Tedy např. sankce za zjištěné ovlivňování měření bytového vodoměru nebo neoprávněný odběr.Rozdíly v přesnosti a citlivosti vodoměrů způsobují, že součet náměrů na bytových vodoměrech bývá obvykle o trochu menší, než je skutečná spotřeba domu, měřená domovním fakturačním vodoměrem. Tento rozdíl bývá většinou do 10% celkové spotřeby.Pokud rozdíl nepřekročí 20%, je správné rozúčtovat spotřebu nezaregistrovanou bytovými vodoměry a úměrně tak zvýšit cenu 1m3 udávanou na bytových vodoměrech. To je způsob, který jste použila ve Vašem domě.Pokud však uvedený rozdíl překročí 20%, je v systému měření chyba, např.nejsou měřeny všechny výtoky SV (prádelny), domovní vodoměr měří špatně nebo má prošlou dobu úředního ověření, někdo z nájemců ovlivňuje měření svého bytového vodoměru (výrazně nízká spotřeba) nebo je voda neoprávněně čerpána jako neoprávněný odběr v technických nebo společných prostorách.Tehdy je měření bytovými vodoměry zpochybnitelné, a pokud se nezjistí příčina, je lépe rozúčtování provést jinak, než podle bytových vodoměrů. Doporučujeme jej provést dle počtu osob.Do budoucna Vám i nadále doporučujeme provádět rozúčtování SV za pomoci bytových vodoměrů, neboť tento způsob rozdělení nákladů je nejobjektivnější.Přímo reaguje na skutečnou spotřebu vody každého nájemce.Závěrem je nutno dodat, že vždy se rozúčtují celkové náklady na dodávku SV do objektu tak, jak ve svém dotazu píšete.