Rozúčtování vody

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování vody
ostatni

Text otázky

Jaké jsou náležitosti rozúčtování spotřeby studené vody na jednotlivé odběratele (nájemce)? Co všechno musí být v rozúčtování uvedeno, jaké všechny údaje? Nechci se spokojit se souhrnnými čísly, které si nemohu nikterak ověřit a musím věřit tomu, co mi předkladatel předloží.

Odpověď na otázku

Pravidla a náležitosti rozúčtování studené vody nejsou v čR do 31.12.2013 stanoveny žádným legislativním předpisem. Minimální zásady jsou uvedeny v cenovém výměru MF čR č. 01/2013 v části I, oddíl A, položka 5 – služby spojené s užíváním nájemního bytu.Podle odst. 10 je na základě písemné žádosti nájemce pronajímatel povinen doložit cenu jednotlivých služeb,způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh a provedení vyúčtování.Od 1.1.2014 tato pravidla nově definuje zákon č.67/2013Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.Vyúčtováním a nahlížením do podkladů vyúčtování se zabývají §7 a §8 citovaného zákona.Text výměru i zákona naleznete na http://www.artav.cz/legislativa.html.

Menu