Rozúčtování vody

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování vody
legislativa

Text otázky

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, jak postupovat při vyúčtování vody v případě, že jeden z nájemníku nedodal stav vodoměru. V domě je 8 bytů z toho jeden nájemník neodevzdal stav vodoměru. Vedení se rozhodlo, že stav udělá odhadem dle předešlého období, což je v pořádku. Ale pak rozdíl vody mezi hlavním vodoměrem a součtem podružných vodoměrů chce naúčtovat tomu samému nájemci. Jak v takovém případě postupovat? Je tento jejich postup správný? Případně můžete mi napsat kolik procent je přípustná tolerance rozdílů mezi hlavním vodoměrem a podružnými vodoměry? Nájemník se brání protože nechce platit celou částku. Děkuji Vám za odpověď.

Odpověď na otázku

Ve svém dotazu nezmiňujete, zda se jedná o rozúčtování teplé nebo studené vody.

Pokud by se jednalo o rozúčtování nákladů na studenou vodu, pak se postupuje podle zákona č. 67 ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty:

§ 5 – Rozúčtování nákladů na služby

(1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě,
nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po
uplynutí zúčtovacího období.

(2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na
služby takto:

a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných
vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových
prostorech v domě …

Zákon neřeší případy, kdy nebylo měřidlo odečteno. Navržený postup – odhad z předešlého období – lze považovat za správný. Vždy se ale provede rozúčtování v poměru naměřených (odhadnutých) hodnot na podružných (bytových) vodoměrech.

Pokud se jedná o rozúčtování teplé vody, pak se postupuje podle §6, odst. 4 uvedeného zákona a podle §4 a §5 vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Veškerou související legislativu naleznete na stránkách www.artav.cz/legislativa

PH

Menu