Rozúčtování vody v domě a chybící plomby na vodoměru

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování vody v domě a chybící plomby na vodoměru
meridla

Text otázky

Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala na informace související s instalací podružných vodoměrů v domě. Jedná se o vilu, která má pravděpodobně instalovaný hlavní vodoměr ve venkovní části zahrady, tato vila je poté rozdělena na čtyři byty, které jsou správcem vodoměru pronajímány dalším osobám, z tohoto důvodu jsou v domě nainstalovány další podružné vodoměry, které ovšem nejsou plombovány. Má otázka zní, zda je správce vodoměru povinen tyto vodoměry plombovat, pokud měří spotřebu třetích osob, které za ni platí a také pokud nejsou podružné vodoměry plombovány jakou mají nájemníci jistotu, že s vodoměry nebylo manipulováno?

Odpověď na otázku

Instalace bytových (poměrových/podružných) vodoměrů na studenou vodu není povinná. O jejich instalaci rozhoduje vlastník objektu. Pokud se vlastník objektu pro jejich instalaci rozhodne, musí respektovat pravidla stanovená zákonem o metrologii (zákon 505/1990 Sb.) a další související předpisy (zejména vyhláška 345/2002 Sb. a § 5, odst. 2, písm. a) zákona 67/2013 Sb., technické normy a Metrologický předpis MP001). To mimo jiné znamená, že vodoměr musí být zajištěn proti neoprávněné manipulaci plombou alespoň na nátokové straně, a také musí být vždy po 5-ti letech metrologicky ověřen v autorizovaném metrologickém středisku (AMS). Pouze za splnění těchto podmínek může vlastník objektu náměry z těchto vodoměrů používat pro rozdělování nákladů za vodné a stočné. Ještě je třeba dodat, že je vhodné, aby vlastník objektu měl vypracována a schválena vlastní pravidla pro rozdělování tohoto nákladu. Montáž stanovených měřidel (tedy i bytových vodoměrů) mohou provádět pouze subjekty, které jsou registrovány u Českého metrologického institutu (§ 19 zákona 505/1990 Sb. o metrologii).

(JZ+PH)

Menu