rozúčtování vody

  1. ARTAV
  2. rozúčtování vody
ostatni

Text otázky

prosím o info ohledně měření vody na patě domu a spotřebou maj.bytů,kdy nám každoročně vychází rozdíl.Bylo mi sděleno, žemůže být rozdíl až 20% dle vodoměru na patě.Kde najdu takový předpis,nebo zákon který toto umožňuje.Je s podivem, že rozdíl je vždy ve prospěch SčVK a za celý rok to činí přes 350m3,což při dnešních cenách je okolo30.000,-kč.Na základě této skutečnosti jsme nechali vyměnit vodoměr.Děkuji

Odpověď na otázku

Diference 20% není explicitně uvedena v žádném předpisu, ale vychází z metrologických požadavků a podmínek pro bytové vodoměry jako stanovená měřidla. Jejich povolené tolerance v namontovaném stavu ve skutečných provozních podmínkách mohou dosahovat až +-10%.Protože se jedná o porovnání údajů domovního a bytových vodoměrů, může jejich celková odchylka dosáhnout až mezních tolerančních hodnot.Vysoké rozdíly však bývají nejčastěji způsobeny skutečností, že bytové vodoměry nemusí indikovat minimální odběry způsobené například protékáním rezervoárů klozetů nebo rozdílnými okamžiky odečtů indikací patního i jednotlivých bytových vodoměrů nebo případnou nesprávnou montáží některých bytových vodoměrů nebo případnými úniky a nelegálními odběry v domovním rozvodu.Pokud je však rozdíl větší než 25 % a byly vyloučeny výše popsané vlivy, doporučuje čMI vyžádat si jejich ověření podle § 11 odst. 4 zákona o metrologii, neboť vzniklý rozdíl může být způsoben nesprávnými metrologickými vlastnostmi používaných vodoměrů.