Rozúčtování za teplo v domě s více zdroji tepla.

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování za teplo v domě s více zdroji tepla.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, bydlíme v samostatně stojícím nájemním domě s vlastní plynovou přípojkou a jedním kotlem. Majitelem je bytové družstvo. Kotel napájí dvě měřené větve UT ( kalorimetry na potrubí). Jedna větev je pro náš byt a druhá je pro bufet a malou kancelář v části přízemí domu. Náš byt má v přízemí 2 pokoje vytápěné radiátory UT a máme zde vlastní krbová kamna na dřevo, ve kterých topíme celou zimu. Takže vlastně s UT přitápíme jen v jedné místnosti, kde už nejde teplo od krbu. Před 3 roky nám udělali na půdě domu 3 podkrovní místnosti, kde jsou dle projektu 4 přímotopy na elektřinu a nejsou tam tedy radiátory UT. Až nyní jsme zjistili, že nám započítávají celou plochu bytu včetně podkroví vytápěného el. přímotopy do základní složky nákladů za vytápění ve výši 50%. Tuto částku by nám účtovali i v případě, že se odpojíme od UT. Podotýkám, že v domě nejsou žádné společně vytápěné prostory (kromě místnosti kde je kotel), žádné stoupačky apod. Za UT platíme 25000 kč, za přímotopy přibližně 10 000 kč a dřevo v krbu asi 3 až 4000 kč. Přesto nám družstvo tvrdí že vyúčtování za UT je správné a dle zákona. Otázka 1: Lze prosadit zohlednění skutečnosti, že topíme v přízemí vlastním krbem a jak?Ot2: Má družstvo nárok nám počítat do výměry vytápěné plochy i plochu v podkroví kde není UT, ale topíme elektřinou?Ot 3: Mohou nám účtovat náklady za vytápění ve výši 50% v případě že se úplně odpojíme od UT, přestože se na vytápění budovy budeme podílet svými zdroji ( krbem a přímotopy) ? Plocha našeho bytu je asi 75% z celkové plochy domu, zbytek je bufet a kancelář.Děkujeme za odpověď.

Odpověď na otázku

Odpovědi na Vaše tři otázky:ad.1. Skutečnost, že si ve svém bytě v přízemí přitápíte vlastním krbem, nelze v rozúčtování nákladů na teplo pro vytápění dle legislativy platné do konce roku 2013 zohlednit. Od 1.1.2014 existuje dle zákona č.67/2013 možnost individuální úpravy rozúčtovacích pravidel, v tomto případě je však vyžadován souhlas všech konečných spotřebitelů, ve vašem případě družstevníků. ad 2. Jsou-li nově vzniklé prostory dle projektu vytápěné jiným způsobem, než napojením na stávající otopnou soustavu, nepohlíží se na ně v procesu rozúčtování jako na odpojené a tudíž se pro ně neúčtuje základní složka a ani jejich podlahová plocha nikterak nevstupuje do rozúčtování tepla pro celou zúčtovací jednotku. Postup družstva tedy není správný. ad 3. Pokud byste se rozhodl odpojit svůj přízemní byt od otopné soustavy objektu, lze tak učinit pouze se souhlasem vlastníka objektu. Pokud se svojí žádostí uspějete, bude vám v tomto případě dle dosud platné legislativy účtována základní sloužka nákladů odvozená od velikosti započitatelné podlahové plochy vašeho bytu.

Menu