Rozúčtování zákl. složky

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování zákl. složky
ostatni

Text otázky

Dobrý den, sdělte prosím, jaký je nejvhodnější postup rozdělení zákl. složky u nájemců, kteří mají provedeny meziodpočty k datu stěhování (tzn. spotř. složka se rozúčtuje dle těchto náměrů), v případě, že jsou známy počty topných dní : např. při počtu 226/rok se tento počet rozdělí v poměru počtu dnů bydlení každého nájemce? V případě, že nejsou tyto dny vytápění známy (např. si je SVJ neznačí a mají plyn. kotelnu společnou i pro ohřev TUV), jakým způsobem rozdělit zákl. složku, je možno aplikovat počet top. dní u SVJ na území stejného města, ev. rozúčtovat ZS dle energet. náročnosti měsíců bydlení jednotl. nájemců? Děkuji.

Odpověď na otázku

Uvedenou problematiku řeší ustanovení vyhlášky MMR č. 372/2001Sb., §6,odst.(5)…“Dojde-li ke změně konečného spotřebitele v průběhu zúčtovacíhoobdobí a nejsou-li známy odečty k termínu změny, vlastník rozdělí b)základní složku nákladů na energii na vytápění v poměru počtu dnů vytápěníbytu nebo nebytového prostoru před a po termínu změny konečnéhospotřebitele.“ Přesný postup pro rozdělení základní složky není žádnýmlegislativním předpisem určen. Rozdělení základní složky se v praxi provádí na základě přílohy č.3 vyhlášky MMR č. 372/2001Sb. – Dlohodobé měsíční průměry klimatické náročnosti. Pokud není změna konečného spotřebitele uskutečněna na začátku měsíce, rozdělí se konkrétní měsíc ještě podle počtu dnů. Správný postup jetedy ten, který navrhujete v závěru svého dotazu.