Rozúčtování základní složky TUV a tepla v nebytových prostorách bez přípojky TUV a topení

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování základní složky TUV a tepla v nebytových prostorách bez přípojky TUV a topení
ostatni

Text otázky

Dobrý den,chtěla bych se zeptat, jestli jako SVJ máme nárok naúčtovat nebytovým jednotkám v našem SVJ základní složku TUV (30 %) a tepla (50%), i když jsou odpojeny od přívodu TUV a tepla? Jsme vytápění ústředně. V případě, že ano, jak máme vypočítat podlahovou plochu pro výpočet TUV? Pro teplo je předpis výpočtu ve Vyhlášce 372/2001.Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Vážená paní Jandová,odpovědi na Vaše otázky dává vyhláška MMR č. 372/2001 Sb., kterou mimo jinénaleznete i na www.artav.cz.Pro byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu vytápění a teplévody se účtuje vždy základní složka; pro vytápění je tato stanovenavlastníkem objektu v rozmezí 40-50%, pro teplou vodu je dána fixně ve výši30% (viz §6, odst.2).Stanovení započitatelné podlahové plochy a podlahové plochy pro potřebyuplatnění základní složky pro vytápění a teplou vodu naleznete v §2,odstavcích d),e) a f).