Rozúčtování.

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování.
ostatni

Text otázky

rozúčtování za rok 2005 a 06 bylo provedeno dřívější správcovskou firmou, majitel prohlásil rozúčtování za chybné a v září letošního roku zaslal nové s ohromnými doplatky. Ve vyúčtování nejsou žádné náležitosti rozúčtování dle vyhlášky, majitel jednoduše vydělil celkovou spotřebu vody počtem osob a spotřebu tepla dle m3 bytu zaslal pouze tabulku , kde je uvedeno kolik se má doplatit a kolik osob v bytě žije. nereaguje na naše reklamace, uvádí, že nechápe co chceme, vyhrožuje soudy - žije v cizině. Na teplou vodu máme měřič ten se však v roce 2005 porouchal, majitel přes naši žádost ho nedal opravit, nám byla oprava odbornou firmou odmítnuta s tím, že majitelem měřidla je vlastník domu. Vlastník zjednal nápravu cca po 1,5 roce. Trvá na tom, že závadný měřič je naše věc a že mu nezbylo než rozúčtovat spotřebu podle počtu osob v bytě. Dům je napojen na jednu kotelnu mimo dům. Jak měl majitel postupovat především v období bez měřiče. Děkuji

Odpověď na otázku

V případech, kdy je zúčtovací jednotka (objekt) vybavena měřící neboindikační technikou a dojde v průběhu zúčtovacího období k jejich poruše, jevlastník objektu povinen postupovat dle §6, odst. 4 vyhl. 372/2001Sb..Tedy „Při poruše měřiče tepelné energie, indikátoru vytápění neboinstalovaného vodoměru vlastník spotřební složku za dobu poruchy stanovípodle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období.“Současně vlastník objektu odpovídá za provoz měřidel a je povinenzajistit jejich případnou opravu. Pokud by poškození bylo zaviněno uživatelem bytu, je vlastník oprávněn náklady na opravu vyúčtovat uživateli bytu.