Rozždíl mezi bytovými vodoměry a patním měřidlem u DPS.

  1. ARTAV
  2. Rozždíl mezi bytovými vodoměry a patním měřidlem u DPS.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,doslechl jsem se, že rozdíl mezi bytovými vodoměry a patním fakturačním vodoměrem může být větší než 20% u DPS v domě. Zdůvodňuje se to tím, že dům toto množství od vodáren přes jejich fakturační vodoměr odebral a proto se již na výše uvedená procenta nemusí brát ohled.Děkuji za odpověď. Kraninger

Odpověď na otázku

Diference 20% není explicitně uvedena v žádném předpisu, ale vychází z metrologických požadavků a podmínek pro vodoměry jako stanovená měřidla. Jejich povolené tolerance v namontovaném stavu ve skutečných provozních podmínkách mohou dosahovat až +-10%. Protože se jedná o porovnání údajů domovního a bytových vodoměrů, může (s minimální pravděpodobností) celková odchylka dosáhnout až 20%. Větší diferenci již nelze technicky zdůvodnit a dává příčinu ke zpochybnění správnosti rozúčtování.

Menu