Rpozúčtování bytových i nebytových jednotek

  1. ARTAV
  2. Rpozúčtování bytových i nebytových jednotek
ostatni

Text otázky

Bydlím v domě,jehož majitelem je město a mimo bytů jsou v domě rovněž nebytové prostory,trvale užívané firmami.Dům má vlastní plynovou kotelnu.Každoroční vyúčtování nákladů na topení a ostatních služeb nám neumožňuje zjistit podíl těchto firem na jejich výši.Jak má tedy vyúčtování vypadat?Vychází se z fakturačního místa,pak samostatně byty,pak nebyty a to podle medií( plyn, voda,el.energie)?Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Bytové i nebytové jednotky lze rozúčtovat současně v jednom rozúčtování,pochopitelně, pro každé medium zvlášť.Způsob rozúčtování nákladů na vytápění a na dodávky teplé vody je předepsánvyhláškou MMR č.372/2001 Sb. V téže vyhlášce v §7. odst. (2) je uvedenokteré všechny údaje má vyúčtování pro konečného uživatele obsahovat.