ostatni

Text otázky

Dobrý den. Jak správně postupovat při RTN, kdy je areál několika budov centrálně zásobován teplem, v jednotlivých objektech je jedna nebo více směš.stanic měřených podružnými měřidly, fakturační měřidlo je pouze 1 společné. Rozdělují se náklady ze 100% poměrem z odečtů jednotlivých směš.stanic, nebo se použije rozúčtování ZS 40% + SS 60%?Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Podle vyhlášky 372/2001 Sb. je zúčtovací jednotkou – objekt nebo jeho část, popřípadě objekty nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepelné energie a nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody,Společným měřením může být i podružné měřidlo. Je tedy možné rozdělit náklady určené dle fakturačního měřidla na jednotlivé objekty stoprocentně v poměru podle podružných měřičů tepla.