RTN a zákon č. 318 / 2012

  1. ARTAV
  2. RTN a zákon č. 318 / 2012
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč se v odpovědích na dotazy ohledně nutnosti instalace RTN oháníte zákonem č. 318 / 2012. Tento zákon neuvádí nutnost instalovat RTN do 31.12.2014, jak zde píšete, ale uvádí povinnost registrovat dodávku tepelné energie konečným uživatelům. RTN nejsou zařízení schopná registrovat dodávku tepelné energie a tudíž není možné interpretovat zákon tak, že je nutno RTN instalovat. Naše bytové družstvo se při snaze zavedení RTN tímto zákonem také ohánělo, ale po napadení jeho nepřesného výkladu přiznalo, že v zákoně nic takového jako nutnost instalace RTN není...

Odpověď na otázku

Ve zmiňovaných odpovědích nejde o věcnou chybu, ale o zkrácenou interpretaci ustanovení zákona č. 318/2012 Sb., který v §7, odst.(4) uvádí: „Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinnia) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem;…“Jde o implementaci jednoho z požadavků evropských směrnic do českých právních norem. Proto lze předpokládat, že český prováděcí předpis – vyhláška, kterou připravuje MPO čR bude, obdobně, jako prováděcí předpisy v jiných zemích EU, považovat indikátory vytápění za adekvátní náhradu přístroje pro registraci spotřeby tepla na vytápění u konečných uživatelů v případech, kdy není technicky možné instalovat pro danou uživatelskou jednotku klasický měřič tepla. Podrobnosti očekávaného předpisu – prováděcí vyhlášky – budou prezentovány na připravovaném semináři ARTAV dne 7.11.2013 v Praze.

Menu