Různé výšky stropů

  1. ARTAV
  2. Různé výšky stropů
ostatni

Text otázky

Dobrý den, bydlíme v bytě půdní nástavby,kde je v celém domě centrální vytápění, ale nejsou zde měřáky tepla. Jelikož nové byty mají stropy 2,40m a původní byty 3.20m vysoké, tak mi nepřipadá spravedlivé vyúčtování počítat na plochu bytu.Majitel nechce namontovat měřáky a tak bych se ráda dozvěděla, je-li možné,aby si je někteří nájemníci namontovali na vlastní náklady. Jak by se počítalo vyúčtování pokud by nebyly měřáky ve všech bytech a pokud nejsou nikde a byty jsou výškově tak rozdílné.Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

To čemu říkáte „měřáky“ nejsou ve skutečnosti žádná měřidla, ale tzv. indikátory topných nákladů. Jsou to technické pomůcky, které registrují teplotu otopného tělesa a umožňují poměrné rozpočítání nákladů na vytápění podle registrované intenzity vytápění. Musí být vždy osazeny na všechna otopná tělesa v domě (s výjimkou společných prostor).Pokud jsou v domě různé výšky stropu, je skutečně potřeba respektovat rozdíly výšky v rozúčtování nákladů na vytápění.Podle vyhl.372/2001 §2, odst e): „…mají-li některé místnosti v zúčtovací jednotce rozdílnou výšku stropů nebo stropy zkosené, započitatelná podlahová plocha těchto místností se vynásobí koeficientem podílu objemu vytápěného prostoru k objemu vypočtenému z podlahové plochy a výšky stropu převládajících místností v zúčtovací jednotce.“Výsledkem této úpravy je ve skutečnosti rozúčtování podle objemu místností, nikoli podle plochy. Podle plochy se rozúčtují náklady jen tehdy, je-li ve všech místnostech stejná výška stropu.