Rvláštní způsob na rozúčtování UT a TUV

  1. ARTAV
  2. Rvláštní způsob na rozúčtování UT a TUV
ostatni

Text otázky

Výžená odborná firmo,prosím o vysvětelmí. Je možné aby se korekční jednotky vypořítavali pomocí metody trojčlenka? K jednotkám je vynsoben náklad odvozený od ZPP. Což je pro poměrové indikátory nastaveno na poměr 40/60. Z čehož ten náklad ZS je 40 spotřební složka je 60 proto je 40 bráno jako 100%. Vásledná hodnota SS je 40%+20%. Což je 1,2* násobek základní složky.Rouúřtování je pofibné protože zodpočet na ZS/SS vychází úplně jinak. Předešlé obdomí používají rozdílné polohové redukce a PP se nepoužívalo. Nyní jsou obě plochy byúžívané.Rozúčtoval použité neřitelný algoritmus, který pokud se topí na 88% průmětu tak se odečítají. Ten kdo topí na méně než je 88% tak se na tuhle hranicí dopočítává. Mám dojem že spodní hranice je použivaá pro případy kdy není byt obydlován nebo řádně vytápět. Nestandartně využíván.Pokud dojde ke změne majitele nebo nájemníka. Tak jak je možné, že hodnoty vytápěných ploch jsou rozdělné. Výsledný podíl k vytápoění k průmětu si myslím je mylný. Neboť jak jsem uvedl ZPP jsou různé i když se jedná o sjtený byt. Při poměru k vytápění je dodržena hranice přesto doslo ke korekcím. Při 140 s 100% jsou dílky odečítány. Ve vyúčtování je náklad nesouhladný s přepočtenými korekčními jendotkami. Protože po korekci všcech bytů výkde náklad o skoro 3 tisíce větší.Nevím v jakým případech se počítá klimatická náročnost? pokuf při změna majitele když není znám odečet? Pokud nejsou známy údaje z měření a indikace má se použít výpočet podle vyhlášky a příloze k ní. Podle metodického pokynu se nemá platit více než je možné. Ale náhradní způsob stanovení spotřební složky není moc malý ale i moc velký. Ale v našem konkrétním případě jsou náklady větší. Jak se má tedy postpovat? Mám dojem že zvýšení na 160% tj 1,6 násobek průměru pokud se špatně počítá tak je to jako sancke an nedotápění řádného užívání bytu. Pokud je zvolen špatný postup což si mylsím že je. tak lidé plýtvají teplema my co hledáme vyriantu jak ušetřit. Tak na to dopalatíme.Problém je v tom že bytová jedntoka je vytápěna elektřinou jiným zdrojem tepla. Pokud je docilovaná teploa srovnatelná s CZT tak jaké by měli být dle vás spotřební složka? Pokud dopočítám hodnotu celkových dílku na zúčtovací jedntoku. Potom ekvivalent co se spotřebuje na byt má být podlahová plocha že? Pokud jsou odstavené radiátory tak jstejně temperování je dosahováno ze stopaček. A zbytek je na majitele bytu jak vytopí místnost. V našem konkrétním případě i odpojená/ neodpojený se stejně posílí na teplené pohodě.Prostím orozebrání situce.Sovám z Chocně

Odpověď na otázku

Váš dotaz zahrnuje velmi mnoho skutečností, a to často bez vzájemné souvislosti. Máte-li pochybnost o správnosti Vašeho vyúčtování, obraťte se formou písemného dotazu či reklamace na vlastníka objektu, který má dle platné legislativy povinnost Vaše námitky vypořádat a případnou reklamaci řešit. Pokud Vás ani tento krok neuspokojí, nezbývá než své námitky řešit formou občanskoprávního sporu.