legislativa

Text otázky

Dobrý den, dovolila bych si Vás požádat o informaci, jestli SVJ hrozí nějaký postih v případě, že by si na schůzi SVJ vlastníci rozhodli instalovat kompaktní měřiče tepla / vodoměry na teplou vodu bez rádiového či on-line odečtu. Velice Vám děkuji za odpověď a přeji pohodový den.

Odpověď na otázku

Zákon 406/2000 stanoví:

  • 12a – Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1,

Za přestupek lze uložit pokutu do 200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) bodu 2,