Sankce – měřidla, RTN, otopná tělesa

  1. ARTAV
  2. Sankce – měřidla, RTN, otopná tělesa
meridla

Text otázky

Dobrý den, SVJ má zařízeno společné vytápění a ohřev vody (výměníková stanice). Dle novely zákona 406/2000 je povinné od 1.1.2022 instalovat stanovená měřidla a indikátory s dálkovým odečtem. Chtěl bych se zeptat, zda-li hrozí nějaká sankce SVJ, v případě že odmítá namontovat vodoměry (TV) a indikátory topných nákladů s dálkovým odečtem ? Případně prosím o radu, jak situaci řešit. Dále bych měl dotaz ohledně zrušení otopného tělesa v bytě (v SVJ). Dočetl jsem se, že nedoporučujete provést demontáž OT bez vyjádření projektanta. Pokud ale vlastník bytu bez vědomí/souhlasu výboru demontáž provede, co pak může SVJ (případně správce objektu) provést ? Děkuji

Odpověď na otázku

Povinnost instalovat měřidla a indikátory jen s dálkovým odečtem se vztahuje jen na nově instalovaní přístroje. Užívat měřidla a indikátory bez dálkového odečtu je možné až do konce roku 2026.

K odmontovanému otopnému tělesu:
Otopná tělesa jsou nedílnou součástí domovního systému ústředního vytápění, který, jako všechna ostatní technická zařízení budovy, patří do společného vlastnictví SVJ. Uživatel bytu nemá právo s ním libovolně zacházet. Pokud na výzvu SVJ nedojde k nápravě a uvedení soustavy vytápění do původního stavu, může být vlastník bytu zažalován pro poškození cizí věci.
-japo-