sankce za nedodržení rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. sankce za nedodržení rozúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, zák.67/13 umožnoval dohodu vlastníků o rozúčtování, nový doplněk k zákonu sice tuto dohodu zrušil, ale pokud by 100% vlastníků souhlasilo s rozúčtováním po staru tedy +-40% ne jak uvádí nový předpis -20+100%, jaká by poskytovateli, tedy SVJ hrozila sankce ?§6,odst 3 , zák.104/15 Sb říká " Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy atd.. "I když budeme rozpočítavat podle nového předpisu, tak roupočítání bude něvěrohodné, protože kalorimetry počítají spotřebované teplo nejen na vytápění, ale i na ohřev teplé vody. Rozdíl v naákladech na 1m2 má být počítán z NÁKLADU NA VYTÁPĚNÍ. Děkuji Slusarču

Odpověď na otázku

Jestliže ve Vašem domě jsou bytové předávací stanice, kde se jedním měřičem měří teplo pro vytápění i pro ohřev teplé vody, jde o situaci, se kterou současně platné předpisy nepočítají. Nelze je tedy ani použít. Pro rozúčtování si můžete vytvořit vlastní pravidla. Jako vzor můžete použít Pravidla ARTAV, která jsou k dispozici ne webu www.artav.cz. Ta navrhují postup i pro bytové předávací stanice a najdete tam i vzor pro pravidla na rozúčtování studené vody, která státními orgány rovněž nebyla vydána.