Sankce za neumožnění výměny vodoměru

  1. ARTAV
  2. Sankce za neumožnění výměny vodoměru
ostatni

Text otázky

Jaké jsou sankce za nepřítomnost a znepřístupnění bytů pro výměnu vodoměrů ? Jsem na služební cestě. Děkuji

Odpověď na otázku

Neumožnění výměny vodoměrů pro povinné přecejchování je možno posuzovat stejně, jako neumožnění první instalace vodoměru. Vodoměr, u kterého prošla lhůta pro povinné opakované ověření (přecejchování), není možno použít pro zjišťování spotřeby vody. Majitel nebo správce domu bude při rozúčtování nákladů nucen postupovat tak, jako by ve vašem bytě vodoměr nebyl a podle vyhlášky 372/2001 Sb. §5, odst.7. vám, bude účtovat spotřební složku nákladů na TUV ve výši trojnásobku průměrné spotřeby teplé vody v ostatních bytech domu, vztažené na 1m2 plochy bytu. Tímto způsobem vám bude účtovat dodávky teplé vody i v dalších obdobích do té doby, než umožníte výměnu vodoměru za nový.