ostatni

Text otázky

Jsem již 10 let statutárním orgánem vlastníků bytů. Diskutujeme na téma, kdy uplatnit sankce za neumožnění odpočtu vodoměrů. Nastávají v životě vlastníků takové situace, že nám jde o posouzení, zda sankce za neodpočet vodoměrů je vskutku oprávněná. Jde hlavně o způsob informování jednotlivých uživatelů bytů o provedení odpočtu, jeho prokazatelnost pro povinnost zpřístupnit byt.V dnešní době jednotliví uživatelé jsou velmi často mimo bydliště a o termínu odpočtu se skutečně nedozví běžnými prostředky.

Odpověď na otázku

Uživatel nebo vlastník bytu má povinnostvyplývající ze zákona o vlastnictví bytů, montáž, údržbu a odečet měřidel umožnit (z.č.72/1994 Sb., §13, odst.4).Pokud nelze prokázat, že uživatel bytu byl včas informován o termínu odečtů,nelze použít sankce za neumožnění odečtu bez rizika, že postižený budevyúčtování reklamovat a v případném soudním sporu bude úspěšný.V takových případech je lepší použít stanovení spotřeby náhradním způsobem,bez účtování sankce a vyrovnat úhradu podle skutečné spotřeby až po úspěšnémodečtu vodoměru v následujícím období.