Skandální rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Skandální rozúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Kolaudace bytového domu proběhla 1.6.05. Byt.dům je ve spoluvlastnictvíměsta 51% a byt.družstva 49%. Někteří nájemníci si stěžují na špatnou funkčnost jejich výměníků tepla Enplan. Představenstvo byt.družstva se rozhodlo nebrat v potaz spotřební složku a celk.spotřebu rozpočetlo ve výši 100% základ.složky /dle m2/. Dle mého názoru postupují protiprávně. Okrádají tím všechny ostatní s malou spotřebou a funkčními výměníky...Mám pravdu??

Důvodem pro toto protizákonné rozhodnutí má být údajně špatná funkčnost výměníků v některých bytech. O funkčnosti a nefunkčnosti těch či oněch zařízení musí rozhodnout nezávislá znalecká expertíza.
Každý vykutálený nájemník by mohl brečet, že jeho Enplan spíná špatně a z toho důvodu nesouhlasí s výší nákladů zahrnutých ve spotřební složce. I kdyby se na základě znaleckých posudků potvrdilo, že výměníky některých členů BD vykazují nesmyslné údaje, neznamená to, že ostatní nájemníci s funkčními zařízeními budou jejich dojnými krávami! Nebudou přece sponzorovat ani dodavatele Enplanu ( plně odpovídá za stav zařízení= úhrada neoprávněných nákladů ) ani nehospodárnost některých vychytrálků. Opakuji naposledy, že situace nájemníků s poškozenými výměníky se musí řešit odděleně!

Chci se jen zeptat, zda už jste setkali s podobnými problémy a zda je postup byt.družstva při novém přeúčtování standardní?? Je to vůbec normální??
S pozdravemKazda Miroslav

Odpověď na otázku

Vážený pane, ve vašem dotazu není dost konkrétních informací, aby bylo možno posoudit, zda družstvo postupovalo při rozúčtování správně. Pro objektivní posouzení by bylo nutno znát také stanovisko družstva, respektive důvody, které je vedly k rozúčtování bez využití záznamů z měřičů tepla.
Máte pravdu v tom, že bylo možno použít údaje měřičů, které fungovaly správně a pro byty, kde byly měřiče vadné použít průměrné hodnoty z celého objektu. Tento postup by však nebyl vhodný (a družstvo možná postupovalo správně) ve dvou případech: 1. vadných měřičů bylo víc než cca 10% – rozúčtování by bylo zatížené příliš velkou chybou, 2. vada, která se projevila u reklamovaných měřičů měla systematický charakter (vadná vždy stejná součástka, nebo vadná montáž) a je velmi pravděpodobné, že stejná vada byla i u ostatních měřičů, nebo alespoň u většiny měřičů, i když jejich funkce nebyly reklamovány.
Vaše rozhořčení není dostatečným důkazem toho, že nenastal jeden z výše uvedených případů. Uvědomte si, že jde o nové zařízení, se kterým nemá vaše družstvo ještě žádné zkušenosti, a než provést rozúčtování podle nevěrohodných údajů měřidel, je rozhodně lepší rozúčtovat první rok jen podle plochy bytů, měřidla zkontrolovat, ověřit jejich správnost a využít je až při rozúčtování následujícího roku.
Rozhodně nejde o nezákonné nebo protiprávní jednání. Měření tepla pro jrdnotlivé byty žádný zákon nepřikazuje.