Smlouva na odběr vody

  1. ARTAV
  2. Smlouva na odběr vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Jme dva samostatné vchody se 4 byty v osobním vlastnictví v každém vchodě.Nemáme společenství.Hlavní vodoměr je ve vedlejším vchodě a vodárny nám tvrdí, že musí být smlouva uzavřena na majitele největšího podílu nemovitosti člověk u nás ve vchodě.Sousední vchod neplatí zálohy za vodu.Platíme celou zálohu podle smlouvy.Náš vchod má podružný vodoměr.Jak postupovat? Když vybudování samostatné přípojky je neúměrně nákladné.Děkuji

Odpověď na otázku

Váš problém je právní, nikoliv technický, kde je kvalifikovaná porada ARTAV možná.Přesto si Vám dovolíme doporučit možná řešení:1 řešení je poradit se s právníkem, jak ve Vámi popisované situaci postupovat.2 (podle našeho názoru lepší) řešení je dohodnout se s ostatními vlastníky bytů, tedy i v sousedním vchodě a založit společenství vlastníků (alternativně je možné i bytové družstvo). Takto vzniklý subjekt by byl právnickou osobou a zastupoval vlastníky všech bytů při jednáních s dodavateli. Současně by tedy zajišťoval i výběr záloh od svých členů, jejich vyúčtování a ostatní činnosti související s provozem bytů a společných prostor domu.