Snímače teploty

  1. ARTAV
  2. Snímače teploty
meridla

Text otázky

Dobrý den, prosím chtěla bych se zeptat na následující: je nadále v platnosti vyhláška 194/2007 Sb novelizovaná vyhláškou 237/2014Sb., kde v paragrafu 7a, odst.2 jsou dané 3 možnosti vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie: 1. indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění na každém otopném tělese 2. indikátor instalovaný na odtokové trubce otopného tělesa 3. přístroj se snímačem teploty Jeden vlastník bytu nám neustále podává reklamace na vyúčtování . Letos je v tomto znění (pouze část reklamace): Podle uvedených českých předpisů je povinností vlastníka bytového domu instalovat pro každý byt individuální měření spotřeby tepla na vytápění a vodoměr na spotřebu teplé vody. Pokud nelze instalovat měřič tepla-kalorimetr-rozvod topení je veden stoupačkami a byty nejsou napojeny jen v jednom místě-použijí se na všech otopných tělesech indikátory pro rozdělování topných nákladů . Kalorimetry nemůžou použít, mají stoupačky a je tedy podle vlastníka bytu dané, že musejí mít indikátory. SVJ má nainstalované snímače teploty vždy jenom v jednou pokoji. Tento snímač teploty si nenechala namontovat-nezpřístupnila byt. Může tedy SVJ snímač teploty pro rozúčtování tepla používat?

Odpověď na otázku

Pokud dobře Vašemu dotazu rozumíme, tak pro rozúčtování nákladů na vytápění se ve Vašem domě používá (slovy legislativy) „přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období“.

Tedy je aplikována tzv. denostupňová (nebo též graddenová) metoda. Použití této metody vyhláška 194/2007 v aktuálním znění opravdu připouští.

Nutno podotknout, že ustanovení vyhlášky 194/2007 je pravděpodobně v rozporu s evropskou směrnicí EED, ale směrnice EED není přímo aplikovatelným předpisem v ČR – tedy platí ustanovení české legislativy, které použití denostupňové metody připouští.

SVJ tedy postupovalo ve shodě s platnými předpisy a odmítnutí montáže registračního zařízení nebylo dobrým nápadem.

-peho+japo-