Snížení stropu v místnosti.

  1. ARTAV
  2. Snížení stropu v místnosti.
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Bydlím v domě, kde místnosti mají různou výšku stropů (2,8 a 4 m). Jeden z nájemců nebytového prostoru provedl pravděpodobně sádrokartonem snížení stropu ze 4 na 3 metry. Je pronajímatel povinen v tomto případě zohlednit tuto skutečnost při rozúčtování nákladů na vytápění tj. při výpočtu započitatelné podlahové plochy pro místnost tohoto nájemce uvažovat již s výškou stropu pouze 3 m ? Děkuji.

Odpověď na otázku

Podle našeho názoru je rozhodující, zda zmíněná úprava byla provedena s písemným souhlasem vlastníka objektu či nikoli. Pokud ano, potom by měla být brána pro výpočet změněná výška stropu, v opačném případě nikoli.