Splatnost přeplatku

  1. ARTAV
  2. Splatnost přeplatku
ostatni

Text otázky

v jaké lhůtě mi musí být vyplacen přeplatek z vyúčotání služeb? Vyúčtování je datováno 27.3. a bylo mi doručeno 8.6.

Odpověď na otázku

Podle vyhlášky MMR č.372/2001 Sb., §7, odst.(5): „Nedoplatek a nebopřeplatek vyplývající z vyúčtování podle odstavce 2 písm. h) je splatný do 7kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Pokud byly uplatněnyreklamace, které vlastník uznal, je konečný nedoplatek nebo přeplateksplatný nejdéle do 8 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.“ Uvedený termín však není zajištěn žádnou zákonnou sankcí. Výši škodyzpůsobené opožděnou výplatou přeplatku lze jistě vyčíslit a podle její výšepřiměřeně vymáhat soudní cestou.