Spotřeba SV

  1. ARTAV
  2. Spotřeba SV
ostatni

Text otázky

V rámci vyúčtování služeb za rok 2016 jsem reklamoval vyčíslenou výši nákladů na studenou vodu za dům celkem, a to z toho důvodu, že celková fakturovaná částka za vodu nebyla snížena o únik vody z bytu ve II. tlakovém pásmu na 10. podlaží domu (II. TP zahrnuje v tomto případě byty na 8. až 17. podlaží) v důsledku havárie na rozvodu SV. Havárii nezpůsobil nájemník bytu, za její vznik odpovídá pronajímatel. Únik vody byl masivní, minimálně po dobu 1,5 hodiny a kromě škod v bytech byly jeho následky zřejmé a viditelné i ve společných prostorách přízemí domu. Dle vyjádření pronajímatele se jednalo o poruchu za bytovým vodoměrem, nedošlo k úniku vody mimo bytové vodoměry, únik byl naměřen v bytě a tudíž nelze zohledňovat celkovou spotřebu SV v domě.K tomu dodávám, že v domě jsou instalovány ve vertikální poloze již několikrát repasované vodoměry, rok výroby 1998, ve třídě přesnosti A. Domnívám se také, že bytové vodoměry nejsou dimenzovány pro měření odběru, kdy dojde k rozpojení rozvodu a voda zcela volně vytéká do bytového jádra. Pronajímatel není ochoten vyčíslit a doložit náměr vodoměru v tomto bytě za účelem posouzení jeho věrohodnosti. V roce 2016 je součet náměrů bytových vodoměrů za dům celkem nižší o 10 % než náměr fakturačního vodoměru, zatímco v předchozích letech se náměry bytových vodoměrů dlouhodobě pohybují v rozmezí 10 až 25 % nad náměry fakturačního vodoměru.V souvislosti s tím prosím o Vaše stanovisko, jaký postup pronajímatele považujete za správný a zda nájemce má možnost úspěšně požadovat od pronajímatele doložení toho, v jaké výši byly náklady na vodu uhrazeny pronajímatelem, jakou metodou byl stanoven objem vody hrazený pronajímatelem (z celkového náměru vodoměru v bytě na 10. podlaží) a zda náměr tohoto vodoměru lze považovat za přesný (v rámci povolených tolerancí) a věrohodný.

Odpověď na otázku

Standardní bytové vodoměry měří správně, tj. v toleranci povolených chyb, až do průtoku 3m3/hod.Jestliže únik vody byla ž za bytovým vodoměrem, musela vody vytékat přes trubku přípojky do bytu (obvykle DN15) a přes bytový vodoměr. Hydraulický odpor těchto prvků limitoval rychlost výtoku tak, že za 1,5 hodiny mohlo vytéci maximálně 4-6 m3 vody. Takováto spotřeba neznamenala pravděpodobně znatelný nárůst spotřeby ani v postiženém bytě a v celkové spotřebě domu byla zcela zanedbatelná.

Menu