Spotřeba tep. energ. na ohřev TUV.

  1. ARTAV
  2. Spotřeba tep. energ. na ohřev TUV.
ostatni

Text otázky

Ohřev TUV je prováděn v domácí DPS, kde není rozděleno měření spotřeby tepla mezi spotřebu na topení a spotřebu na ohřev TUV. Je možné použít pro výpočet spotřeby tepla na ohřev TUV naměřených hodnot z období mimo topnou sezónu? Takto zjištěné hodnoty pak použít jako ekvivalent pro výpočet celoroční spotřeby ? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Jan Pachta

Odpověď na otázku

Ano, tento postup je možný, pokud máte k dispozici údaje o spotřebě tepla a množství vyrobené teplé vody za shodné česové období. V rámci objektivity je třeba dodat, že takto stanovená měrná spotřeba tepla na přípravu teplé vody (GJ/m3, resp. kWh/m3) je zatížena určitou mírou nepřesností, způsobenou objektivně nižší velikostí tepelných ztrát v letním období na straně jedné, a obvykle nižší spotřebou v prázdninovém období na straně druhé.

Menu