spotřeba vody

  1. ARTAV
  2. spotřeba vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den,bydlím v Praze byt 3+1,2děti+2dospělí,dům je majitele,všechny byty mají společný vodoměr.Za rok 2013 vyšla spotřeba vody naší domácnost na 15500,-Kč.Zálohy nestačily museli jsme 3000,-doplácet.Je to vůbec reálná částka,když jsme od jara do podzimu každý víkend na chalupě??Nemá majitel dle nějakého zákona povinnost nainstalovat měřáky nebo lze se nějak proti tomu bránit?Děkuji za odpověď,Vostárková

Odpověď na otázku

Podle údajů, které jste poskytla ve svém dotazu nelze určit, zda jsou náklady na spotřebu vody ve Vašem případě reálné.Prvním předpokladem pro správné rozúčtování nákladů na spotřebu tepla a vody je instalace přístrojů registrujících jejich spotřebu.V současné době není žádný obecně platný právní předpis, který by nařizoval instalaci vodoměrů na studenou vodu.Pro instalaci přístrojů registrujících teplo platí některá velmi důležitá ustanovení zákona 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. ,o hospodaření energií obsahuje. Dle §7, odst. (4), a) uvedeného zákona jsou stavebník, vlastník nebo společenství vlastníků povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem; konečný spotřebitel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů. Uvedený zákon nařizuje instalaci měřičů tepla nebo indikátorů topných nákladů, dále instalaci termostatických ventilů a ostatních prvků hydraulického vyregulování otopné soustavy. Účinnost zákona je od 1. 1. 2013.Měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů a vodoměry na teplou vodu musejí být instalovány do 31. 12.2014.

Menu