Spotřeba vody

  1. ARTAV
  2. Spotřeba vody
ostatni

Text otázky

rozpočítávat spotřebu podle osob, což je pro mě nevýhodné, protože rozdíl mou reálnou spotřebou a spotřebou rozpočítanou dělá cca 6000,- za rok. Mohu jim na spotřebu vody dávat pouze částku za odběr vody změřenou mým vodoměrem a nebo musím sponzorovat jejich spotřebu...? Když jsem jim o svém vodoměru a výsledku měření řekl, odpověděli, že je to nezajímá a já se nedivím, protože jim tento stav vyhovuje... Děkuji za radu, pokud nějaká existuje.

Odpověď na otázku

Vodoměry musí být instalovány vždy ve všech bytech, jinak je nelze použít pro rozúčtování. O instalaci vodoměrů rozhoduje vlastník domu. Základním předpisem, který tuto problematiku upravuje je zákon č. 67/2013. Jeho znění najdete na stránkách ARTAV.

Menu