Spotřeba vody

  1. ARTAV
  2. Spotřeba vody
ostatni

Text otázky

Spotřeba studené vody na fakturačním vodoměru je o 70% vyšší než součet bytových vodoměru.Cena vody vychází na 85 Kč./m3. Poslali jsme dopis majiteli,ale on tvrdí že není jeho povinnost nechat přecejchovat vodoměr.Máme možnost se bránit proti neúměrné ceně vody.Děkuji

Odpověď na otázku

Rozdíl mezi fakturačním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů by neměl překročit 20%. Při vyšším rozdílu zřejmě část vodoměrů v bytech neukazuje, nebo měří velmi chybně, mimo povolené tolerance přesnosti. Celé vyúčtování je pak nevěrohodné a je správnější rozúčtovat spotřebu vody podle počtu osob nebo podle velikosti bytu bez použití údajů bytových vodoměrů. Majitel domu by měl zkontrolovat, zda všechny vodoměry v bytech měří a při pochybnostech nechat vadné vodoměry raději vyměnit. Vodoměry na teplou vodu musí být v každém případě vyměněny (na přecejchování) po čtyřech létech, vodoměry na studenou vodu nejpozději po šesti létech.Proti neúměrné ceně vody je možno se bránit tím, že budete vyúčtování reklamovat a případný nedoplatek nezaplatíte.