spotřební složka tepla

  1. ARTAV
  2. spotřební složka tepla
ostatni

Text otázky

Jak postupovat v případě, když součet náměrů bytových kalorimetrů neleží v intervalu stanoveném vyhláškou 372/2001Sb(je větší než 60%). Jak rozumět výrazu upravit koeficienty, resp. korekce. Správce postupuje při výpočtu z poměru celkových nákladů za vytápění 50:50 (základní:spotřební) a pak mu pro cenu 1GJ vychází jiná cena v Kč/GJ, než je dodavatelem dodána. Koeficienty a korekce neuvádí, započitatelná plocha bytu je rovna skutečné podlahové ploše bytu. Co s tím?

Odpověď na otázku

Způsob úpravy vyúčtování není žádným předpisem stanoven a profesionální rozúčtovatelé mají svoje vlastní metody, jak dosáhnout souladu s požadavky vyhlášky. Za vyúčtování však odpovídá majitel domu a je na něm, aby se s rozúčtovatelem dohodl na způsobu řešení. Jednotková cena tepla nemůže být žádným způsobem výpočtu ovlivněna a nezasahuje do rozúčtování. Rozúčtovávají se náklady, nikoli GJ.