spotřební složka tepla.

  1. ARTAV
  2. spotřební složka tepla.
ostatni

Text otázky

Jsem členem SVJ. V roce 2006 byl komplexně zateplen dům ( okna střecha plášť sklepy). Shromáždění SVJ zrušilo koeficienty zohlednění místností s tím, že rozúčtování spotřební složky tepla bude podle skutečně naměřené spotřeby.Firma provádějící rozúčtování tepla za rok 2007 u spotřební složky provedla korekce a do vyúčtování neuvedla podle jakého právního předpisu . Zjistili jsme to až po půl roce. Má pravdu shromáždění vlastníků nebo firma ?

Odpověď na otázku

Při celkovém zateplení budovy se sníží celkové ztráty a značná část tepla se může ušetřit, nic se však nezmění na tom, že veškeré teplo z budovy bude dál odcházet obvodovým pláštěm včetně střechy a sklepa, resp. větráním okny. Proto koeficienty zohledňující polohu bytu v domě, jak požaduje §4, odst.(3) vyhl.372/2001 jsou stále aktuální a jejich hodnoty se při rovnoměrném zateplení všech částí budovy příliš nezmění.Z dotazu není zřejmé, jaké korekce provedla rozúčtovací firma, ale pokud šlo o korekce polohy jednotlivých místností v domě, vzhledem k nerovnoměrnému rozdělení tepelných ztrát, pak byl postup rozúčtovací firmy správný.