Spravedlivé rozúčtování nákladů SVJ

  1. ARTAV
  2. Spravedlivé rozúčtování nákladů SVJ
legislativa

Text otázky

Dobrý den, měl bych dotaz na rozúčtování nákladů. V roce 2022 jsme provedli výměnu topného systému Crital na klasické deskové radiátory s novými stoupačkami skrze bytové jednotky (5pater). Tímto nám vznikla povinnost na instalaci indikátorů. Tyto jsme instalovali vzhledem k problematické dodávce až v prvním měsíci 2023. Od kdy je nutné provádět rozúčtování podle indikátorů? Je nutné změnit v rámci SVJ i polohové koeficienty a nechat schválit vlastníky změnu rozúčtování z m2 právě na indikátory? Děkuji za odpověď Karel Vomáčka

Odpověď na otázku

Povinnost provádět rozúčtování podle zákona 67/2013 Sb. a prováděcí vyhlášky Vám vznikla po instalaci indikátorů na radiátory, tj. v roce 2023. Zúčtovací období je podle zákona nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určí poskytovatel služeb, tedy u Vás SVJ. Pokud budete provádět zúčtování k 31. prosinci, pak byste měli v roce 2023 budete provádět celkem dvě zúčtování – za období bez indikátorů a za období od data montáže indikátorů do konce roku 2023.

Zjištěná spotřeba tepla má být upravená za použití korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou a které se používají při rozúčtování. V praxi se tak děje děje často s použitím polohových koeficientů. Jejich velikost i poměr základní a spotřební složky měl být ideálně stanoven (ujednáním všech vlastníků jednotek ) před začátkem rozúčtovacího období a příjemcům služeb oznámen.